30 December, 2009

FORMAT WIM ( WRITTEN INSTRUCTIONAL MATERIAL )

PERHATIAN KEPADA SEMUA INTERN.

Berikut adalah contoh Format WIM yang perlu digunakan ketika membangunkan WIM ketika Internship Tuan-Tuan & Puan-Puan.

KERTAS PENERANGAN.


KERTAS TUGASAN
 


KERTAS KERJA
 
PLAN MENGAJAR-TEORI
 PLAN MENGAJAR - AMALIPENILAIAN PRESTASI - BAGI TAHAP 1
PENILAIAN PRESTASI - BAGI TAHAP 2-3
(FORMAT SKEMA PEMARKAHAN)


PENILAIAN PENGETAHUAN
No comments: