PENGENALAN KEUSAHAWANAN

PENGENALAN KEUSAHAWANAN

A. Definisi Usahawan dan Keusahawanan

Usahawan -

Individu yang berupaya mengenalpasti peluang-peluang perniagaan, menghasilkan idea-idea perniagaan, memperkenalkan sesuatu yang baru dan melakukan inovasi.

Keusahawanan -

Keupayaan mengenalpasti peluang-peluang perniagaan, menghasilkan idea-idea     perniagaan, perniagaan, memperkenalkan sesuatu yang baru dan melakukan inovasi.                               

No comments: