18 September, 2009

Vocational Training Officer Level 3

Program latihan vokasional bagi melahirkan Tenaga Pengajar di Pusat-Pusat Bertauliah Swasta yang menjalankan program kemahiran Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK).

Sila hubungi Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Melaka & Kolej Negeri, Caw. Kampus Bukit Chedang ada menawarkan Kursus Pegawai Latihan Vokasional ( VTO ) atau sila hubingi kami di talian 012 9171808 bagi maklumat lanjut.

1 comment: